Partner

Stichting PAWW

PAWW: verzekerd van veerkracht na de WW
Stichting Private Aanvulling WW & WGA (SPAWW) is de grootste uitvoerder van de PAWW-regeling. Ruim 2,3 miljoen werknemers zijn via ons verzekerd. Daarmee zijn zij verzekerd van aanvullend PAWW-inkomen na afloop van hun UWV-uitkering.
Een werknemer heeft recht op een PAWW-uitkering als de werkgever bij de stichting is aangesloten. Anders dan bij UWV, betaalt de werknemers zelf de PAWW-premie. Hiervoor dragen zij maandelijks een heel klein percentage van het brutoloon af aan SPAWW. De stichting int en beheert de bijdragen van werknemers en keert deze uit aan PAWW-uitkeringsgerechtigden.

De PAWW-regeling is een initiatief van centrale werknemers-en werkgeversbonden. Zij is opgericht in 2016 toen de duur van de WW en de loongerelateerde WGA werd verkort van 38 maanden naar maximaal twee jaar. Vakbonden en werkgevers spraken af dat de gemiste maanden gerepareerd konden worden via een private uitkering; de PAWW-uitkering. De missie van de stichting is om de regeling op een integere, compliant en (kosten)efficiënte manier uit te voeren. Werknemers kunnen daardoor nu en in de toekomst rekenen op de regeling. SPAWW is een organisatie zonder winstoogmerk.

Scroll naar boven