SPREKER

GERARD DE WEERD

Gerard de Weerd is algemeen directeur van Human Core. In verschillende directierollen heeft hij ruime ervaring opgedaan in het leidinggeven aan mensgerichte organisaties. Vanuit de wens meer invulling te geven aan maatschappelijke impact, heeft hij samen met zijn compagnon Human Core gestart. Binnen Human Core is een aanpak ontwikkeld die organisaties inzicht geeft in hun cultuurvolwassenheid. De rapportage geeft directie en HR concreet handvatten ter verbetering van de cultuur en bevordering van een sociaal veilige werkplek.

Sessie door Gerard:

Scroll naar boven