Partner

Human Core

Human Core zet zich in voor het werkplezier van jouw werknemers. Jouw medewerkers zijn namelijk de ‘CORE’ van je organisatie en bepalen de toekomstige groei en het succes van je bedrijf. Gelukkige medewerkers gaan met plezier naar hun werk en zijn betrokken. Human Core gelooft in een preventieve aanpak waarbij er een organisatie ontstaat waar iedereen zich veilig voelt, gerespecteerd wordt en het beste uit zichzelf haalt.

Door een medewerkersonderzoek te doen maken we inzichtelijk en duidelijk waar verbeteringen binnen jouw organisatie nodig zijn. Uit het onderzoek komt een score die aangeeft hoe ‘volwassen’ jouw bedrijfscultuur is. Dit is de ‘Human Core’ score. Met de resultaten uit dit onderzoek kun je gericht aan de slag met het verbeteren van het welzijn van jouw werknemers en daarmee werken aan een veilige bedrijfscultuur. In het onderzoek ligt de focus op drie thema’s: inspireren, ervaren & acteren. Deze worden weer onderverdeeld in de 8 cultuurdimensies die het gedrag van mensen in organisaties het meest beïnvloeden. Het medewerkersonderzoek wordt online afgenomen en is volledig anoniem. Door op deze manier de mening van medewerkers te verzamelen komen er vaak zaken aan het licht die anders onbesproken zouden blijven.

Human Core voert het volledige onderzoek voor je uit en geeft aan de hand van de resultaten advies over de te nemen vervolgstappen. Samenwerken met Human Core betekent voor jou een lager verzuim, een hogere mate van betrokkenheid en een goed imago voor het behouden & aantrekken van medewerkers. Dit levert een positieve impact op het behalen van je doelstelling.

Scroll naar boven